Vallentuna Aviatörförening och Congo Queen

Flygande FV-museum Övriga DC-3-data Flygdagar Länkar Media

Congo Queen påbörjade den långa resan från Vallentuna mot Kina den 16 oktober 2019. Källa: Flightradar24
 

Vallentuna Aviatörförening (1995 - 2020)

Vallentuna Aviatörförening bildades officiellt den 23 november 1995 med målet att hålla DC-3:an 9Q-CUK flygande och den 14 mars 1996 hölls ett välbesökt första årsmöte. Medlemsavgiften fastställdes till blygsamma 60 kronor/år.

Föreningens mål och medel finner du här.

Föreningen deltog aktivt, tillsammans med Lions Club i Vallen­tuna, i den årligen arran­gerade Flyg- och motordagen som normalt ägde rum den första söndagen i september månad.

Föreningen tillhörde Västerås Flygmuseum sedan museets bildande 1997.

Föreningen hade cirka 300 medlemmar.
Medlemsavgiften var sedan 2011 200 kronor/år.

Information till medlemmarna, Propellerbladet, skickades ut några gånger per år.

Propellerbladets huvud från och med sommaren 2009.

Här till vänster syns ett exempel från föreningens webbplats, generation två (vallentuna-aviators.se), som kom 2006.

Den första webbplats­generationen kom redan 1996.

Sedan slutet av mars 2021 finns tyvärr inte längre någon officiell information från Vallentuna Aviatör­förening på internet, men vi är mycket glada att här på dc-3.se kunna visa bilder och bildspel från föreningens webbplats.
 
Ett jättestort TACK riktas till alla som har bidragit med bilder.

Klicka här eller på bilden här ovan för att se bilder och bildspel från den nedlagda föreningens webbplats.
Klicka här för att läsa några av Åkes historier från Afrika.

Eftersom Congo Queen hade sålts till Kina beslutades på års­mötet fredagen den 6 mars 2020 att föreningen skall läggas ner.

En epok med många trevliga reseminnen, trevliga fester och ett mycket gott kamratskap är tyvärr till ända.


Vid Svensk Flyghistorisk Förenings årsmöte i Västerås den 23 april 2016 tilldelades Åke Jansson mycket välförtjänt Söder­bergs­plakett nummer 50. Ett jättestort grattis, Åke !

Vid Flygande Veteraners årsmöte den 19 mars 2023 utsågs Åke Jansson till hedersmedlem. Grattis !


 

N41CQ Congo Queen

Typ:

Tillverkad:
Tillverkningsnummer:  
C-47B-35-DK Skytrain
Konverterad 1977 till DC-3C
1945 i Oklahoma City
33445 / 16697

Flygplanet levererades den 8 juni 1945 till US Army Air Forces som 44-77113.

Flygplanet överfördes den 11 juni 1945 i Montreal till Royal Air Force som KP227 och ankom till England den 22 juni. Typen kallades Dakota IV i Royal Air Force.

1946 överfördes flygplanet till RCAF, det kanaden­siska flyg­vapnet, men det behöll sin registrering KP227.

1970 ändrades registreringen i CAF, Canadian Armed Forces som hade bildats 1968, till 12906.

Den 30 juli 1976 såldes flygplanet till Rainier Development Corp, Strathmore, Alberta, och det registrerades som C-GYJJ den 12 oktober 1976.

1977 såldes flygplanet till Basler Flight Service i Oshkosh, som konverterade det till en DC-3C och det registrerades N99665. Nedanstående bild visar den nytillverkade skylt som nu finns monterad i flygplanet.

Foto från filmen "DC3 goes to China" på YouTube.

Bilden här nedan visar den skylt som tidigare fanns monterad i flygplanet.

Okänd fotograf.

Till Afrika
Flygplanet köptes sedan av Åke Janssons arbets­givare H Kalicak Construction Co för 85 000 dollar. Det hade då ackumulerat cirka 5 900 timmar.

Flygplanet flögs av Åke Jansson från St. Louis via Oshkosh, Goose Bay, Narssarssuaq och Bergen till Arlanda. På väg till slutdestinationen i Afrika blev planet dessvärre nattetid i Libre­ville i Gabon påkört av en DC-6:a från Air Gabon. En av DC-6:ans vingar skar in i DC-3:ans cockpit som blev svårt skadad.

N99665 på Arlanda den 16 juni 1977.
Foto © Kjell Nilsson.
N99665 i Kalicak Internationals målning.
Foto © Åke Jansson.

1980 övergick flygplanet i Åke Janssons ägo (Transports Aériens Zaïrois) med registrering 9Q-CUK.

TAZ-dekal från Bengt Celsings arkiv.

Flygplanet kommer till Sverige igen
I oktober 1991 kom flygplanet, tillsammans med 9Q-CYE (före detta Örnen i Flygvapnet), till Vallentuna på grund av orolig­heter i Zaïre.

1995 bildades Vallentuna Aviatörförening.

9Q-CUK på väg mot Västerås den 14 oktober 1995.
Fotograferat från Daisy. © Jan Gladh - dc-3.se
9Q-CYE före detta Örnen  på en jul- och nyårshälsning 1999
till medlemmarna i Vallentuna Aviatörförening.
Okänd fotograf.
Örnen  på ett vykort. Foto © Peter Liander.

Flygplanet är inrett i en mycket bekväm "club seating" för 18 passagerare, se nedanstående bild.

Foto © Jan Gladh - dc-3.se

Sommaren 1999 fick flygplanet den mycket passande estniska registreringen ES-AKE.

I mars 2005 deltog ES-AKE i en filminspelning i Berlin. På grund av kraftigt höjda försäkrings­premier flögs det därefter till Evora i Portugal.

Senare flögs planet till Son Bonet på Mallorca för att flyga för flyg­bolaget Fly LPI. Problem med tillstånd av olika slag gjorde att det inte blev så mycket av med flyg­verksamheten och den 11 september 2006 återkom ES-AKE till hemmafältet i Vallen­tuna.
Läs mera här (pdf) .

ES-AKE i Vallentuna den 29 oktober 2006. Foto © Jan Gladh - dc-3.se

Flygplanet återregistrerades 9Q-CUK sommaren 2007.

Congo Queen
I maj 2009 fick flygplanet namnet Congo Queen men namnet blev aldrig målat på flygplanet.

Congo Queen  på väg från Västerås till Vallentuna den 17 maj 2009. Foto © Anders Melin.

I november 2010 var Congo Queen med vid inspel­ningen av Lasse Åbergs film The Stig-Helmer story på Bromma.
Se bilder från inspelningen här .

Den 18 juni 2011 var Congo Queen på väg mot Skavsta för ett mycket intressant medlemsbesök på Femörefortet.

Congo Queen  på väg mot Skavsta den 18 juni 2011. Foto © Anders Melin.

Den 23 april 2012 rullades Congo Queen ut i Västerås, nu återigen med Vallentuna Aviatör­förenings logotyp på fenan.

Congo Queen i Västerås den 23 april 2012. Foto © Bengt Celsing.
TV sydväst intervjuar Åke Jansson. Foto: TV sydväst.

TV sydväst gjorde en intervju med Åke Jansson, se bilden ovan.
Se intervjun här .

På grund av en kraftig höjning av hyran i Västerås Flyg­museum var det inte möjligt att ha Congo Queen i sitt vanliga vinter­kvarter vintern 2014/2015 utan hon fick tyvärr förvaras utom­hus på Vallentuna ekologiska flygfält.

Flygplanet registreras i USA
Problem med den afrikanska registreringen gjorde att man beslöt att registrera Congo Queen i USA, men detta medförde tyvärr ett längre uppehåll i flyg­verksamheten.

Congo Queen utan registrering i Vallentuna den 4 juli 2015.
Foto © Jan Gladh - dc-3.se

I augusti 2015 var den nya registreringen N41CQ målad på flygplanet.

Flygplanet blev officiellt registrerat i USA den 30 september 2015. Se alla detaljer här. Trots detta fick inte Congo Queen flyga ...

Tyvärr fick Conqo Queen tillbringa även vintrarna 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 och 2018/2019 utomhus i Vallentuna.

Congo Queen parkerad i Vallentuna den 9 januari 2016.
Foto © Jan Gladh - dc-3.se

Problem med den amerikanska luftfarts­myndig­heten FAA gjorde att Congo Queen fortfarande efter avslutad flygsäsong 2016 hade flygförbud - oerhört tragiskt.

Congo Queen parkerad i Vallentuna den 15 juli 2016.
Foto © Jan Gladh - dc-3.se

Äntligen ...
Den 20 juli 2017 kunde Congo Queen, med ett tio-dagars till­fälligt flygtillstånd, äntligen lyfta från fältet i Vallentuna och vi kunde åter njuta av det härliga ljudet från de båda Pratt & Whitney-motorerna.
Se ett kort filmklipp här .

Välkommen tillbaka i lufthavet, Congo Queen !

Lokaltidningen Mitt i Vallentuna Steget uppmärksammade den 25 juli 2017 att Congo Queen återigen får flyga.

Foto © Christian Johansson - mitti.se

Läs artikeln i mitti.se här eller här (pdf) .

Tyvärr fortsatte den amerikanska luftfarts­myndig­heten att sätta käppar i hjulet och den 11 oktober 2017 stod Congo Queen fortfarande parkerad på fältet i Vallentuna i väntan på ännu en övervintring utan tak över huvudet.

Congo Queen parkerad i Vallentuna den 11 oktober 2017.
Foton © Jan Gladh - dc-3.se

Den 22 maj 2018 kom så det slutliga god­kännandet från den ameri­kanska luftfartsmyndigheten och den 24 maj kunde vi äntligen få se Congo Queen i sitt rätta element igen.

Congo Queen taxar in efter premiärflygningen den 24 maj 2018.
Foto © Jan Gladh - dc-3.se
En nöjd trio firar premiärflygningen med välförtjänt bubbel.
Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Klicka här eller på bilden här ovan för att se en film från
Vallentuna och Västerås i maj 2018
.
Foto och film © Jesper Rådegård.

Första medlemsflygningen som N41CQ
Den 27 juni 2018 kunde den första medlems­flyg­ningen efter det långa uppehållet genomföras. Flygningen tog oss till Vaxholm, därefter över de östra och centrala delarna av Stockholm och sedan resans höjd­punkt, en 360 över Bromma flygplats där man äntligen återigen kunde beskåda och lyssna på ett klassiskt flygplan, innan vi återvände till Vallen­tuna ekologiska flygfält och en mycket efter­längtad come back i lufthavet var avslutad. Ytterligare en medlems­flygning genomfördes senare under kvällen.

Ett stort tack framförs härmed till alla som på olika sätt har medverkat till att Congo Queen åter är i luften.

Congo Queen  över skärgården den 27 juni 2018.
Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Congo Queen  landar i Vallentuna den 27 juni 2018.
Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Elegant, nyöversedd propeller på Congo Queen  i Vallentuna
den 30 juli 2019. Foto © Jan Gladh - dc-3.se

Slutet är nära
Transportstyrelsens motstånd blev till slut alltför hårt och i slutet av juli 2019 lades Congo Queen ut till försäljning av Molander Aviation AB.
Se annonsen här (pdf) .

Congo Queen till salu på Controller.com i slutet av juli 2019.
Okänd fotograf.

Läs information från Vallentuna Aviatörförenings styrelse den 17 augusti 2019 här (pdf) .

Den 23 september 2019 rapporterades att Congo Queen kommer att flygas till Kina för att ingå i ett inte namn­givet museum och även fortsätta att flygas.
Läs artikeln i VallentunaDirekt här .

Om ovanstående artikel eventuellt skulle innehålla "alternativa fakta" finns sanningen kanske här (pdf) på Gunnar Åkerbergs senare dessvärre kapade Insta­gram­konto ?

Sista flygningen i Sverige
Den 16 oktober 2019 påbörjade piloterna Patrik Molander och Mikael Carlson den långa resan till de nya ägarna i Kina med en första etapp, IFR på sex tusen fot, till Tallinn.

Efter en lång flygning (storcirkelavstånd cirka 7 700 kilometer) ankom Congo Queen till Nanchang Yaohu flygplats den 27 oktober, det blev 36 timmar i luften.

Flygplanet togs efter ankomsten in i en hangar för målning i det gamla flygbolaget China National Aviation Corporation's färger och registre­ring XT-125. Den "äkta" registreringen är dock fortfarande N41CQ. Även kabinen fick ett nytt utseende ...

Foton från filmen "DC3 goes to China" på YouTube.

Se filmen "DC3 goes to China" på YouTube här .
Läs en artikel om flygningen till Kina här (pdf) .

Vi är många som saknar dig, Congo Queen ...

 

N41CQ i Beijing den 6 december 2019. Foto från Wikimedia commons .
Bild från filmen "DC3 goes to China". Klicka på bilden för att se filmen .
Vallentuna den 1 oktober 2019. Congo Queen förbereds för den långa flygningen till Kina. Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Congo Queen i Vallentuna den 30 juli 2019. Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Congo Queen till salu i slutet av juli 2019. Foto från Controller.com. Okänd fotograf.
Congo Queen utan propellrar i Vallentuna den 10 maj 2019. Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Congo Queen i Vallentuna den 9 mars 2019. Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Congo Queen i Gdynia den 17 augusti 2018 som ersättare för Daisy. Foto © Karol Szmit.
Congo Queen återvänder till Vallentuna efter rundflygningen den 4 juli 2018. Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Congo Queen är uppställd och redo för start i Vallentuna den 27 juni 2018. Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Congo Queen i Vallentuna den 24 maj 2018 med uppdaterad avionik. Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Congo Queen i Vallentuna den 24 maj 2018 efter premiärflygningen. Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Congo Queen i Vallentuna den 4 februari 2018, nu även försedd med skydd på vingarna. Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Congo Queen i Vallentuna den 20 oktober 2017. Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Congo Queen i Vallentuna den 11 oktober 2017. Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Congo Queen i Vallentuna den 23 november 2016 med nya eleganta skydd för motorerna. Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Congo Queen i Vallentuna den 15 april 2016. Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Congo Queen i Vallentuna den 9 januari 2016. Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Congo Queen i Vallentuna den 9 augusti 2015 med den nya registreringen N41CQ. Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Motorbyte pågår i Vallentuna den 11 april 2015. Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Congo Queen  i filmen The Stig-Helmer story. Inspelningen gjordes på Bromma i november 2010.
Mellanlandning på Bromma för tankning den 15 augusti 2009. Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Motorstart i Vallentuna den 17 juli 2008. Foto © Jan Gladh - dc-3.se
9Q-CUK och Safir SE-IGK på Skå Edeby den 14 juni 2008. Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Förberedelser för motorstart i Vallentuna den 14 juni 2008. Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Stort intresse för Vallentuna Aviatörförenings stolthet i Hamburg den 16 september 2007. Foto © Jan Gladh - dc-3.se
ES-AKE preparerad inför vintern 2006/2007. Foto i Vallentuna den 29 oktober 2006. Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Unik rotestart på Bromma den 17 maj 2003. LN-WND och ES-AKE startar mot Helsingfors/Malmi. Foto © Bengt Simson.
9Q-CUK får oljenivån kontrollerad på Sturup den 9 augusti 1997. Foto © Jan Gladh - dc-3.se

»» Klicka här för att se flera bilder ««

»» Klicka här för att se flera filmer ««

Källor: Föreningens medlemsblad och webbplats, Svensk Flyghistorisk Förening, The Dakota av Arthur Pearcy Jnr, The Douglas DC-3 and its predecessors av J M G Gradidge, The First Seventy Years av Jennifer Gradidge, Flygets årsbok, med flera.

2024-07-25 Copyright © 2008 - 2024 dc-3.se Kontakt