Konditori DC-3 Fritze i Norrtälje

Flygande FV-museum Övriga DC-3-data Flygdagar Länkar Media

Konditori DC-3 Fritze vid Norrteljeportens handelsområde i Norrtälje den 29 juli 2017. Foto © Jan Gladh - dc-3.se
 

Konditori DC-3 Fritze i Norrtälje

Typ:
Tillverkad:
Tillverkningsnummer:  
C-47A-40-DL Skytrain
1943 i Long Beach
9911

Den första flygningen ägde rum den 19 juli 1943.

Flygplanet levererades den 21 juli 1943 till US Army Air Forces som 42-24049 och det deltog bland annat vid invasionen i Normandie i juni 1944.

Sommaren 1946 köptes flygplanet, tillsammans med ytterligare två, av AB Norrlandsflyg. Det sammanlagda priset var 95 000 dollar. Planet tilldelades interims­registreringen SE-AYM och gavs namnet Svea, sannolikt efter finansiären Stock­holms Rederiaktiebolag Svea.

Eftersom tillstånd för den planerade verksamheten med DC-3:orna inte erhölls såldes flygplanet 1947 till Skandi­na­viska Aero AB i Norrtälje. Flygplanet flögs aldrig utan användes som reservdelsflygplan.

Flygplanet köptes sedan av affärsmannen Carl Östman och den 12 juli 1949 invigdes det välkända Konditori DC-3 Fritze vid Societetsparken i Norrtälje.

Konditori-DC-3:an (Fritze) på ett gammalt vykort.

Klicka här för att se en broschyr och några vykort från tiden när det begav sig.

Klicka här för att se Konditori DC-3:s Allsångs-Blad från 1949.

Konditori-DC-3:an (Fritze) på ett gammalt vykort.

Efter det att serveringstillståndet dragits in, enligt uppgift på grund av bullerstörningar, trans­portera­des flygplanet söndagen den 9 oktober 1977 till Civil­försvarsskolan i Rosersberg.

Efter ett par år i Rosersberg överfördes flygplanet till flygsamlingarna på Arlanda . På grund av platsbrist förvarades det tyvärr utomhus, se nedanstående bild.

Flygplanet förvarades utomhus vid flygsamlingarna på Arlanda.
Foto från Flygande Veteraners arkiv. Okänd fotograf.

I Norrtälje hade den ideella föreningen Flygcafeet DC3:ans Vänner bildats och den 21 december 2002 transporterades flygplanet tillbaka till Norrtälje.

Det har därefter renoverats av ideella krafter, bland annat har en "ny" nossektion hämtats i Florida och den ersatte hösten 2005 den gamla.

Klicka här för att se vad som hände med den "gamla" nosen.

I juli 2006 ställdes flygplanet ut i en inhägnad vid Hotell Roslagen i Norrtälje.

DC-3:an vid Hotell Roslagen i Norrtälje den 2 juli 2010.
Foto © Jan Gladh - dc-3.se

Framtiden för flygplanet var dock oviss eftersom arrendeavtalet för placeringen vid Hotell Roslagen skulle upphöra under 2017.

Historiskt landmärke kan tvingas flytta från kommunen (pdf) .

Kommunen tackar nej till flygplansgåva - nu söker man efter en ny ägare (pdf) .

Moderaterna vill rädda DC 3_an (pdf) .

Tisdagen den 20 juni 2017 flyttades flygplanet från sin plats vid Hotell Roslagen till en ny, förhopp­ningsvis permanent, plats vid Norrtelje­portens handelsområde.
Se en artikel i Norrtelje Tidning här .

DC-3:an vid Norrteljeportens handelsområde den 29 juli 2017.
Foton © Jan Gladh - dc-3.se

I Svensk Flyghistorisk Tidskrift nummer 5 2020 finns en rikt illustrerad artikel om Fritze.
Läs artikeln här (pdf) .

 

Länk
DC3:ans vänner. Sidan upphörde att fungera sommaren 2020 - se tidigare innehåll här (pdf) .

 
2024-04-17 Copyright © 2008 - 2024 dc-3.se Kontakt
Valid HTML 4.01 Transitional    Valid CSS