79002 Munin i Karlsborg - bilder

Flygande FV-museum Övriga DC-3-data Flygdagar Länkar Media

Munin i Karlsborg den 15 juli 2018. Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Foto © Jan Gladh - dc-3.se

I Svensk Flyghistorisk Tidskrift nummer 6 2020 finns en utsökt flygbild över "Gamla lägret" och Munin.
Bilden togs i samband med invigningen av ett monument över fallskärmsjägarkåren i Karlsborg.
Munin i Karlsborg 2010. Flygfoto © Nils-Åke Siversson i Svensk Flyghistorisk Tidskrift nummer 6 2020.
Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Foto © Jan Gladh - dc-3.se
»»»  Tillbaka  «««
 
2024-07-25 Copyright © 2008 - 2024 dc-3.se Kontakt