79002 Munin i Karlsborg

Flygande FV-museum Övriga DC-3-data Flygdagar Länkar Media

Munin vid Fallskärmsjägarskolans gamla läger i Karlsborg den 15 juli 2018. Foto © Jan Gladh - dc-3.se
 

79002 Munin i Karlsborg

Typ:
Tillverkad:
Tillverkningsnummer:  
C-47-DL Skytrain
1943 i Long Beach
9103

Flygplanet levererades den 19 februari 1943 till US Army Air Forces som 42-32877.

Flygplanet överfördes till Nordafrika i maj 1943.

Det deltog också vid invasionen i Normandie i juni 1944 när det var baserat på flygbasen Folkingham och transporterade fallskärms­soldater från det amerikanska 508:e fallskärms­infanteri­regementet (508th PIR).

1946 köptes flygplanet av Skandinaviska Aero AB och fick registreringen SE-APW och namnet Polaris.

1948 såldes flygplanet till Svensk Inter­kontinental Lufttrafik AB (SILA).

1949 såldes flygplanet till Flygvapnet som Tp 79, 79002. Det byggdes om för användning av Försvarets Forskningsanstalt (FOA) och fick namnet Munin.

Munin på Le Bourget 1965.
Foto från boken "The Douglas DC-3 and its predecessors" av J M G Gradidge.

Efter avslutad tjänst i Flygvapnet såldes det till museet i Skokloster och den 12 juli 1983 flögs det av Åke Jansson och Björn Ek från Skå Edeby till en åker vid Skokloster och ställdes upp utanför museet.

Vid ett möte på Tekniska Museet i Stockholm den 25 januari 2017
kommenterade Åke Jansson landningen vid Skokloster.
Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Munin  i Skokloster den 14 augusti 2007.
Foton © Jan Gladh - dc-3.se

På grund av att museets samlingar (med undantag för DC-3:an) flyttades till Simrishamn, där ett nytt museum öppnades i juni 2008, köptes flygplanet av Peter Flensburg som sedan sålde det vidare till Fall­skärms­jägarklubben våren 2009.

Lördagen den 9 maj 2009 demonterades vingar och motorer, därefter flyttades alltsammans (inte utan vissa svårigheter) till bryggan nedanför museet.

Munin  passerar kyrkbacken i Skokloster. Okänd fotograf.

Klicka här för att se bilder från demonteringen.

Onsdagen den 13 maj 2009 lastades flygplanet på en pråm för transporten till Karlsborg.

Klicka här för att se bilder från lastningen och den första delen av resan mot Karlsborg.

Se ett kort reportage från SVT här .

Söndagen den 17 maj 2009 ankom flygplanet till Karls­borg och dagen efter flyttades det till sin nya plats i Fallskärmsjägar­skolans gamla läger.

Den 29 augusti 2009 ägde den officiella "invig­ningen" rum.

Munin  i Karlsborg den 19 juli 2010. Foton © Jan Gladh - dc-3.se
 

»» Klicka för att se flera bilder från Skokloster «« »» Klicka för att se flera bilder från Karlsborg ««

I Karlsborg har ett mycket imponerande arbete utförts för att återskapa flygplanet som det såg ut i en Tp 79 i tjänst vid Fallskärmsjägarskolan. Nedanstående fina bilder från Lars Karlsson visar det mycket prydliga resultatet.

 
Munin i Karlsborg den 8 maj 2020. Foto © Lars Karlsson.
 
Munin i Karlsborg den 8 maj 2020. Foto © Lars Karlsson.
 
Munin i Karlsborg den 8 maj 2020. Foto © Lars Karlsson.
 
Munin i Karlsborg den 8 maj 2020. Foto © Lars Karlsson.

I början av juni 2019 deltog ett femtiotal svenska fallskärmsjägare vid 75-årsdagen av invasionen i Normandie.
Klicka här eller på bilden ovan för att se en film av Axel Henneberg från förberedelserna i Karlsborg och själva evenemanget .
I början av juni 2014 deltog en grupp svenska fallskärmsjägare i samband med 70-årsdagen av invasionen i Normandie.
Klicka här eller på bilden för att se en mycket välgjord film (cirka 11 minuter) från förberedelserna och själva evenemanget .
Klicka här för att se en längre version (cirka 33 minuter) av filmen .
Klicka här eller på bilden här ovanför för att se den intressanta filmen "Fallskärmsjägare" från 1955 .

Munin i Karlsborg den 19 juli 2010. Foto © Jan Gladh - dc-3.se
Uthopp från DC-3. Foto från Örnen nr 68 - FJS 25 år (1977) - okänd fotograf.

Länk
Fallskärmsjägarnas webbplats .
 
2024-06-13 Copyright © 2008 - 2024 dc-3.se Kontakt